Όροι Χρήσης

Ειδικοί όροι & προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αγορές από το Autopower Marketplace

Το Autopower.gr λειτουργεί σε πλατφόρμα Marketplace που επιτρέπει σε ανεξάρτητους τρίτους εμπόρους που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ιστοσελίδας να καταχωρούν και να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος («Τρίτοι Πωλητές»). Εάν ένα προϊόν πωλείται από Τρίτο Πωλητή, τότε η καταχώριση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του Τρίτου Πωλητή με επισήμανση στη σελίδα του προϊόντος “Αγορά από xx” καθώς και τους ειδικούς όρους πώλησης που αφορούν συγκεκριμένα τα προϊόντα του Τρίτου Πωλητή (όπως χρόνος παράδοσης). Συνεπώς, για αγορές στο Autopower.gr ισχύουν και είναι δεσμευτικοί αποκλειστικά μεταξύ των Τρίτων Πωλητών και του Πελάτη οι παρακάτω όροι. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr δεν είναι αντιπρόσωπος για τον Πελάτη ή τον Τρίτο Πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη ή για λογαριασμό του Τρίτου. Με την αγορά προϊόντων Τρίτων, ο Πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγή απευθείας με τον Πωλητή και το Autopower.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή. Ως αποτέλεσμα, η Autopower.gr δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε πτυχές της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της καταχώρησης του Προϊόντος και της ακρίβειας ή της ποιότητας, της αποστολής και παράδοσης των Προϊόντων, αλλά και τα παραστατικά διακίνησης του προϊόντος. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr λειτουργεί ως πλατφόρμα πωλήσεων για ανεξάρτητους πωλητές σαν μεσάζοντας και δεν είναι υπεύθυνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του Πελάτη και Τρίτου Πωλητή, ούτε είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Τρίτου Πωλητή. Οι Τρίτοι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσει και εγγυήσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Autopower.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον Τρίτο Πωλητή. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν.

1. Όροι πώλησης και πληρωμής

To Autopower.gr ενεργεί ως συνεργάτης των Τρίτων Πωλητών για την ολοκλήρωση των αγορών στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης δια των παρόντων όρων εξουσιοδοτεί το Autopower.gr ή/και τρίτο συνεργαζόμενο με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Πελάτη για λογαριασμό των Τρίτων Πωλητών. Όλες οι πληρωμές μεταβιβάζονται απευθείας στον Τρίτο Πωλητή και το Autopower.gr δεν κρατάει καμία προμήθεια. Ο Πελάτης, δια των παρόντων όρων, εξουσιοδοτεί το Autopower.gr να χρεώνει τους λογαριασμούς της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας για οποιοδήποτε ποσό μπορεί να οφείλεται στον Τρίτο Πωλητή. Οι πληρωμές μπορεί να γίνονται είτε με χρεωστική – πιστωτική κάρτα, είτε με αντικαταβολή. 
To Autopower.gr ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΩΛΗΤΗ.

2. Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας

Μόλις ο Πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία για ένα προϊόν Τρίτου Πωλητή στο Autopower.gr, ο Τρίτος Πωλητής θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια της παραγγελίας. Η Παραγγελία δύναται να ακυρωθεί από τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τρίτος Πωλητής δεν έχει ήδη αποδεχθεί την Παραγγελία. To Autopower.gr θα μπορεί να ακυρώσει παραγγελία πριν γίνει αποδεκτή από τον τρίτο πωλητή εφόσον αιτηθεί από πελάτη

3. Αποστολή

Η αποστολή των προϊόντων που αγοράζει ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα γίνεται από τον Τρίτο Πωλητή και όχι από το Autopower.gr. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να αποστείλει στον Πελάτη οποιοδήποτε προϊόν ο τελευταίος αγόρασε στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr μπορεί να παρέχει στον Τρίτο Πωλητή τη διεύθυνση αποστολής του Πελάτη για την αποστολή των προϊόντων που αγόρασε. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα αποστολής για κάθε προϊόν που αγόρασε από το Autopower.gr. Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται από τον Τρίτο Πωλητή.

4. Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει στo Autopower.gr προϊόντα που αγόρασε στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης, μετά την παρέλευση του διαστήματος υπαναχώρησης πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τρίτο Πωλητή για τυχόν επιστροφές προϊόντων που επιθυμεί να κάνει. Τα στοιχεία επικοινωνίας επωνυμίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του.

5. Εξυπηρέτηση Πελατών Autopower.gr

Εάν ο Πελάτης παραγγείλει ένα προϊόν Τρίτου, το Autopower.gr θα παραμείνει το σημείο επαφής για τυχόν ερωτήσεις και θα φροντίσει να διευκολύνει την επικοινωνία του Πελάτη με τον Τρίτο Πωλητή, εφόσον απαιτηθεί. Τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη από την αγοραπωλησία δεν επηρεάζονται από την επικοινωνία με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών του Autopower.gr . Ωστόσο διευκρινίζεται ρητά ότι το Autopower.gr δεν παρέχει καμία υποστήριξη Πελατών για οποιαδήποτε αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών στο Marketplace και ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr δεν είναι υπεύθυνo για την παροχή οποιασδήποτε τέτοιας υποστήριξης. Εάν ο Πελάτης έχει απορίες σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή την αποστολή του, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών χρειάζεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή μπορούν να βρεθούν στις λεπτομέρειες της παραγγελίας που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email που έχει λάβει ο Πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

6. Αξιολόγηση Τρίτων Πωλητών

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα σχόλια που υποβάλλει σχετικά με τους Τρίτους Πωλητές στο Marketplace θα είναι ειλικρινή και ακριβή. Περαιτέρω, ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις στα σχόλια που υποβάλλει. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα υποβάλλει οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσφημιστικό ή ότι παραβιάζει το απόρρητο, την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr μπορεί να δημοσιεύσει τα σχόλιά του χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη τυχόν υποχρέωση προς τον Πελάτη, ο οποίος με τους παρόντες όρους εξουσιοδοτεί το Autopower.gr προς τούτο. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το Autopower.gr μπορεί να επεξεργαστεί τα σχόλια του με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο και ότι μπορεί να αφαιρέσει τα σχόλια του ΠΕΛΑΤΗ ανά πάσα στιγμή. Εφόσον υποβληθούν τα σχόλια, ενδέχεται αυτά να μην μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πελάτη.

7. Διαδικασία επίλυσης διαφορών, διαδικασία διεκδίκησης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης δεν λάβει το προϊόν ή λάβει κάποιο προϊόν που είναι ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή που δεν ταιριάζει με την περιγραφή που περιέχεται στο Marketplace, πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πωλητή για να επιλύσει το ζήτημα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τρίτου Πωλητή είναι διαθέσιμα στις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό του ή στο email με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα μεσολαβήσει, δεν θα αμφισβητήσει, ούτε θα επιλύσει το ζήτημα εξ ονόματος στου Πελάτη.

ΤΟ AUTOPOWER.GR ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ / ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ MARKETPLACE.

To Autopower.gr έχει θεσπίσει μια διαδικασία για να βοηθήσει τον Πελάτη σχετικά με αξιώσεις που μπορεί να έχει με τον Τρίτο Πωλητή. Επειδή το Marketplace επιτρέπει στον Πελάτη να προβεί στην αγορά προϊόντων Τρίτων Πωλητών μέσω του καλαθιού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τη χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας από το Autopower.gr ή από το συνεργαζόμενο νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών. Τυχόν αμφισβήτηση της συναλλαγής από τον Πελάτη αφορά τον Τρίτο πωλητή . Ως εκ τούτου, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αξίωση κατά του Autopower.gr εάν προηγουμένως έχει προβεί σε αμφισβήτηση της συναλλαγής.

8. Ευθύνη – Περιορισμός

TΟ AUTOPOWER.GR ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ MARKETPLACE. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ MARKETPLACE, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΙΤΟΥ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤO AUTOPOWER.GR ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω της πλατφόρμας Marketplace, ο Πελάτης συμπληρώνει τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες του όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email του (εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή «Δεδομένα») στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, για την υποβολή και εκτέλεση της σχετικής παραγγελίας του για προϊόντα ή/και υπηρεσίες από τους Τρίτους Πωλητές. Το Autopower.gr θα παρέχει στους Τρίτους Πωλητές τις πληροφορίες αυτές, ως απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών και ειδικότερα για την αποστολή των Προϊόντων στον Πελάτη, την επικοινωνία μαζί του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την παραγγελία του Πελάτη. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ” και στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη. Το Autopower.gr διατηρεί τα Δεδομένα του Πελάτη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης μαζί του και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων του Autopower.gr ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής . Πρόσβαση στα Δεδομένα του Πελάτη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Autopower.gr, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι Τρίτοι Πωλητές, που συνεργάζονται για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών τους μέσω του Marketplace.

10. Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη γνώση και συμφωνία μεταξύ του Autopower.gr και του Πελάτη. Το Autopower.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, ή/και τις πολιτικές ή/και τις διαδικασίες του οποιαδήποτε στιγμή με την ανακοίνωση των αλλαγών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας. Το Autopower.gr και ο Πελάτης συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με αυτή τη Συμφωνία και συμφωνούν με την παρούσα την προσωπική και υποκειμενική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Autopower.gr
Logo
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart